Gönüllü misyonlarını yürütmek için gereken gönüllü sayısına ulaşmak amacıyla akredite edilmiş bir platforma katılma
Gönüllü misyonlarını yürütmek için uzmanlaşmış ve uygun sayıda gönüllüye ulaşmak
Gönüllü fırsatların ve organizasyon projelerinin teşvik edilmesi
Katılım sağlanan etkinliklerin onaylanmış raporlarının kurumlara verilmesi ,
En iyi yenilikçi gönüllü projelerinin ödülüne aday olma fırsatı
Platformdaki gönüllü veri tabanı aracılığıyla kalifiye personele erişim
Platform aracılığıyla gönüllü yönetiminde eğitim ve kapasite geliştirmeye erişim
İdari giderlerin azaltılmasına yönelik kurumsal sermayenin verimliliğini artırma fırsatı
Sosyal sorumluluk alanındaki rollerinde performanslarını artırmak için yardımcı kurumların olması

Was this article helpful to you?