Aşağıdaki maddeler sizi ilgilendirmektedir. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

Bu siteyi kullanarak, söz konusu Koşul ve Hükümleri kabul etmiş olursunuz.

Söz konusu Koşul ve Hükümlerin değiştirme hakkı bizde saklıdır.

Güncellenmiş Koşul ve Hükümler, yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girmiş sayılır.

 

Platform , ortak gruplar için kullanılan bilgi ve kayıtların gizliliğini korumak amacıyla katı politikalar uygulamaktadır. Zira Platform un teknik yönü, tüm kullanıcılara fayda sağlamakta, gönüllüleri kendine çekmekte ve aynı zamanda gönüllülük faaliyetlerini desteklemektedir. Platform , kapsayıcı olup sınırlayıcı değildir.

Dolayısıyla;

 • Gönüllü faaliyetleri ve aktiviteleri talep eden kurum ve kuruluşlar.
 • Gönüllülük faaliyetleri için bir araya gelmiş gönüllü gruplar.
 • Hizmetleri ve malları belirli bir indirim oranıyla veya ücretsiz olarak sunan şirketler.

Herhangi bir kişi, şirket ya da organizasyon, gönüllülük organizasyonu sırasında “grupların” güvenli bir ortamda faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi ve herhangi birinde ortaya çıkabilecek  bir riski veya tehlikeyi önlemek amacıyla gerekli prosodürlerin yerine getirilmesi için tüm Koşullar ve Hükümler hakkında bilgisi olduğu, onay verdiği ve taahhüt ettiği kabul edilmiş varsayılır. Aynı zamanda  söz konusu gönüllü faaliyetlerin veya diğer tarafların hiçbirini tehlikeye atmayacağı vurgulanmaktadır.

Gönüllü, aşağıdaki hususları kabul edeceğini ve uygulayacağını taahhüt eder:

 

 

 • Gönüllülük programı çerçevesinde gönüllü, rolünü ve sorumluluklarını yerine getirmek için sağlanan tüm kaynakları, araçları ve teknolojik donanımları korumak ve bu ekipmanların kullanımı için sunulan talimatlara uymak ve gönüllü hizmetin tamamlanmasından hemen sonra bu kaynakları organizatöre geri iade etmekle yükümlüdür.

 

 • Gönüllü, gönüllülük faaliyetinin organize edildiği yerde bulunan kişisel eşyalarının (çanta, cüzdan, mücevher ve para vs.) muhafazasından sorumludur. Gönüllü, gönüllülük faaliyeti yürüttüğü kurumun kişisel eşyalarının herhangi bir kayba, hırsızlığa veya zarara uğramasından sorumlu değildir.
 • Platform , söz konusu koşul ve hükümlerin herhangi birinin ihlal edilmesi veya herhangi bir suistimal halinde, gönüllünün hizmetlerini derhal feshetme hakkını saklı tutar.
 • Gönüllü, katılmaya başladığı gönüllü hizmetlerine devam edemiyorsa, en kısa zamanda Platform a bilgi vermek zorundadır. Bu durumda Platform a, gönüllülere sunulan hizmet veya kampanyalardan yararlanma hakkını iptal etme yükümlülüğü doğar.
 • Platform  aracılığıyla herhangi bir gönüllülük faaliyetine kayıt olan kişi, planlanan zamandan en az 72 saat önce bu görev için vazgeçme hakkına sahiptir. Eğer bahsedilen süreden önce vazgeçtiğini belirtmez ise; Platform  gönüllü için sağladığı bazı hakları iptal eder ve tekrarı durumunda gönüllü, hesabının silinmesi ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir.
 • Gönüllülük talep eden kimse, kurum veya  Platform un nam ve itibarını zedeleyecek herhangi bir olayı derhal Platform a bildirilmelidir.
 • Platform  yönetiminin elinde bulunan ve gönüllülük görevi esnasında gönüllülere ait olan ses, görüntü, fikir ve deneyimleri gönüllülük çalışmalarında kullanma ve gönüllülük ile ilgili programlarda tanıtım amaçlı yararlanma hakkına sahiptir.  
 • Platform a, gönüllülere ait ve kendisinde bulunan bütün bilgilerin mülkiyet ve izleme hakkına sahiptir. Dolaysıyla gönüllüler, Platform un Koşulları ve Hükümleri çerçevesinde Platform , bilgilerini kullanabileceğini onaylamış ve kabul etmiş sayılırlar.
 • Gönüllülük esnasında kişi, kendisine verilen görevlerle ilgili tüm faaliyetlere katılmayı ve sağlanan hizmetlerin herhangi bir hoşgörüsüzlük veya ayrımcılık yapılmadan uygun ve adil bir şekilde sunulmasını taahhüt eder.
 • Gönüllü, abartı olmaksızın uygun bir şekilde ve toplumun kabul gördüğü genel standartlara riayet ederek kişisel görünümüne dikkat etmelidir.
 • Gönüllünün, herhangi birine zarar verecek biçimde kuralları çiğnerse, verilen görevi yapmaktan geri kalıyorsa veya yapmakla yükümlü olduğu görevleri yapamıyorsa kısacası katılımının bir faydası veya katkısı yoksa Platform  gönüllülük hizmetlerinden vazgeçebilir.
 • Gönüllü, aşağıdaki taraflardan herhangi biri hakkında bir bilgiyi (özel vasfı olan) yayımlama hakkına sahip değildir: Gönüllü talep eden kurumlar, Platform  veya onların hizmetlerinden faydalananlar (Yetkililerden yazılı onay alması haricinde). Tarafların kendileri hakkında yayımladıkları bilgiler bu yasaklama kapsamına girmez. Ayrıca gönüllünün herhangi bir şekilde yayımladığı özel bilgiler hakkında Platform  hesap sorabilir. Dolayısıyla gönüllü, çalışmaların sınırlarına ve kendisi için belirlenen gönüllü görevlere uygun hareket etmeli ve bu yükümlülüğe aykırı herhangi bir bilgiyi vermekten kaçınmalıdır.
 • Faaliyetin gerçekleştiği ülkenin yasalarına uyulmalı ve ev sahibi topluluğun geleneklerine saygı gösterilmelidir.

 

 

Gönüllü talep eden kurumların aşağıdaki hususlara uyması, onaylaması ve kabul etmesi gerekmektedir:

 

 • Gönüllünün katılacağı proje ve faaliyetlerdeki iş planının netleştirilmesi ve görev tarihini, yerini, süresini ve toplam saatini yazılı bir şekilde  belirterek, gönüllünün rolünü belirlemek.
 • Gönüllüyü vasıflarına ve becerilerine uygun görevlere atamak, ki bu görevleri yerine getirirken başarı ve yaratıcılığı açığa çıkmasına izin verilsin.
 • Açık, izlenebilir ve değerlendirilebilir bir sistem kurararak gönüllünün tamamladığı görevlerle ilgili geribildirim almak, referans alınabilecek çalışma performans standartları oluşturmak.
 • Gönüllülerin görevlerini yerine getirmesi için uygun yer, araç ve uygun materyali sağlamak.
 • Gönüllülere hakettikleri saygı ve takdiri sunarak, onlara herhangi kötü muamele gösterilmemesi hususunda dikkatli olup, görevlerini icra ederken bir sorun oluşması durumunda mazeretlerini ve gerekçelerini ifade etmek için savunma hakkı tanımak. Ayrıca bu gibi durumlarda Platform  yönetimine bilgi verilmesi gerekmektedir.
 • Gönüllülerin sundukları yazılı rapor, çalışmalar, değerlendirmeler ve okumalar için gönüllülerin ahlaki ve manevi haklarının korunması amacıyla açık ve net prosedürler belirlenmelidir. Bu çalışmalar değerlendirildikten sonra gönüllülere de bu değerlendirme gösterilmeli ve itiraz hakkı verilmelidir. Ayrıca bu gibi durumlarda Platform  yönetimine bilgi verilmesi gerekmektedir.
 • Kabul etme yaşı ile ilgili koşullar: Gönüllü isteyen kurum, 17 yaşın altındaki gönüllüleri kabul edemez. Eğer böyle bir yaş grubuna ihtiyaç durumu söz konusu olursa gönüllü ile birlikte ailesinden birisi refakat etmesi gerekmektedir.

 

Platform a katılmak ve hizmetlerinden yararlanmak isteyen şirketler aşağıdaki hususları kabul etmesi ve onaylaması gerekmektedir:

 

 • Platform  aracılığıyla verilen Toplumsal Hizmet Kartı edinen gönüllüler için şirketlerin, hizmet ve ürünlerinde özel indirimler sunulması
 • Anlaşma sonucu gönüllülere sağlanacak kampanya, hizmet ve ürünler hiçbir surette geri çekilemez. (Anlaşma çerçevesi ve süresine uygun şekilde), ister bu indirim veya ücretsiz hizmetlerden veya muhtemel diğer pazarlama türleinden oluşsun.
 • Gönüllüler (Toplumsal Hizmet Kartı hamili) ve şirkette bulunan Platform  sorumlusu ile iletişimin kolaylaştırılması ve yapılacak anlaşma gereği gönüllülerin istek ve taleplerini karşılanması için gereğinin yapılması.
 • Platform un haberi olmadan ve Platform dan onay almadan, ticari veya pazarlama amacıyla gönüllülerin kayıtları ve bilgileri herhangi bir şekilde kullanılamaz.

 

Tüm taraflar, Platform  özelliklerinden ve hizmetlerinden yararlanabilir. Herkes böylece  büyük faydalar elde ederek, Platform daki ortaklar arasında bulunan işbirliği ruhuyla uyumlu bir toplum inşa etmeye katkıda bulunurlar.

Dolayısıyla:

 • Hiçbir taraf, Platform da benimsenen herhangi bir iş yöntemini ihlal edemez.
 • Taraflarca yayımlanan tanıtım ve bilgilerin dünyanın herhangi bir ülkesinin kanun ve yönetmeliklerini ihlal etmesi halinde Platform  sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

Tüm taraflar, girdikleri kayıt bilgileri, elektronik bilgiler ve haklarındaki tanıtımları doğru ve tam olduğunu kabul eder.

 

Yayın Politikası

 

(Belirli bir içeriğin uygunsuz olduğunu gördüğünüz takdirde platform yönetiminin bu içeriği incelemesi ve onaylı yayın politikasına göre uygun kararı alması için lütfen bildirin. Bilindiği üzere platform yönetimi haftanın yedi günü yirmi dört saat boyunca şikayet ve önerilerinizi alabilir. Zira en geç 24 saat içinde mesajlarınıza cevap verilecektir).

 

Platformda Taciz ve Rahatsızlıkla Mücadele Politikası:

Herkesin herhangi bir rahatsız edici tacizden korkmadan bevolu kullanabilmesi için çalışıyoruz. Bu nedenle kabuledilebilir  seviyenin ötesinde böyle bir tacizi hissettiğinizde gerekli tedbirlerin alınması için lütfen söz konusu içeriği bildirin.

 

Rahatsızlık Verici Davranışlar Şunları İçerebilir:

 • Hakaret edici resim, video, yorum veya mesaj yayınlamak.
 • Şaibeli tarafların haber ve reklamını yapmak.
 • Bir kişinin gizli bilgilerini ifşa etmek.
 • Bir kişiye zarar vermek için fotoğrafını veya videosunu izinsiz olarak yayınlamak.
 • Cinsel taciz içerikli ifadeler yazmak.
 • Gönüllü, kurum veya şirket olsun diğer hesap sahiplerini tahrik etmek.

 

Kin  ve Nefrete Teşvik Eden İçeriklerle Mücadele Politikası:

Platform, ifade özgürlüğünü desteklemekte, üyelerini girişimde bulunmaya ve yeniliklere teşvik etmekte, bunun için doğru ortamı sağlamaya çalışmaktadır. Ancak din, dil, ırk, dil ve yaş gibi belirli bir etnik özelliğe dayanarak birey veya gruplara karşı nefret veya şiddeti teşvik eden herhangi bir içeriğe izin vermez.

 

Gerçek Dışı Bilgilerle Mücadele Politikası:

Platforma göre kullanıcılarının bilgilerinin doğru ve gerçek olması zorunludur. Çünkü bu bilgiler, hesap sahibi ile ilişkilerde referans niteliğindedir.

Gönüllülerle ilgili olarak kurum, kendisi ile birlikte gönüllü olarak çalışan kişilerin detaylı bilgilerini öğrenme hakkına sahiptir. Ayrıca gönüllü çalışan kişilere gönüllü faaliyetleri ve diğer resmi işleri kanıtlayacak uluslararası gönüllü resmi kartının yanı sıra sertifikalar verilecektir.

Aynı durum kurumve şirketler için de geçerlidir. Zira aldatma ve istismar biçimi olarak yorumlanacak gerçek dışı bilgilerin bulunması kabul edilemez.

Bu nedenle herhangi bir hesap için bu tür durumların tespit edilmesi halinde bu durum telafi edilene kadar bu hesap bloke edilecek ve platformda ilan edilecektir. Gerçek dışı bilgilerin bulunuduğu hesap tespit edildiği takdirde hesap iptal edilecektir.

 

Kişiliğe Bürünme Durumları İle Mücadele Politikası:

Platformda her kullanıcının kendi hesabı vardır. Platformla ilgili tüm konularda kullanıcı ile ilişkiler bu hesabı üzerinden kurulur.Kurum ve şirketlerin tüzel kişilikleri dahil bir dizi kimlik tespit aracı yoluyla hesap sahiplerinin kimlikleri tespit edilir. Platformda ortaya çıkabilecek kişiliğe bürünme durumlarına karşı sahte hesabın iptal edilmesi ve sahibinin yasal sorgulamaya maruz bırakılması için kesin önlemler alınır.

 

Askeri veya Politik Yayınlarla Mücadele Politikası:

Platformun amacı, toplumların genelinde güvenliğin ve kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak için ortak tarafların tamamı arasında bağlantı mekanizmaları oluşturarak gönüllü çalışma kültürünü yaymak, buna uygun teşvik edici ortamı oluşturmak.

Buna göre platformda hiçbir şekilde bir partiyi, siyasi bir şahsiyeti, askeri bir organı ya da ona atıfta bulunabilecek şeylerin reklamını yapan yayınlar dahil olmak üzere, herhangi bir askeri ya da politik içerikli fotoğraf yada videonun platforma konulması veya yayınlanmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.

Yani bu tür yayınlar derhal kaldırılacak, bunu ihlal eden hesaplar belli süreliğine bloke edilecek ve ihlale devam etmesi halinde hesap sahibi hesabının iptal edilmesi noktasında uyarılacaktır.

 

Cinsel ve Müstehcen Görüntü İçerikli Yayınlarla Mücadele Politikası:

Cinsel veya müstehcen görüntü içerikli fotoğraf veya videoların yayınlanmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Genel  adabımuaşeret kurallarının ihlal edilmesine neden olacak ahlaksız ifadeler için de aynı şey geçerlidir.

Sonuç olarak ; bu tür yayınlar derhal kaldırılacak, bunu ihlal eden hesaplar belli süreliğine bloke edilecek ve ihlale devam etmesi halinde hesap sahibi hesabının iptal edilmesi noktasında uyarılacaktır.