Bevol yürütme organı değil, ancak gönüllüler ve gönüllü talep eden kurumlar arasındaki bağlantı ve ağ kurmayı sağlamak için oluşturulmuş bir platformdur. Öte yandan, gönüllü olarak kaydolmak, topluluk kurumları, devlet kurumları veya platformda yer alan üniversiteler aracılığıyla topluma hizmet veren gönüllülük çalışmalarıyla sınırlıdır.

Was this article helpful to you?