Platform, kamu yararı alanında çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak lisanslanmıştır.
Başka bir varlık takip etmediğinden tamamen bağımsızdır.
Varlıktan kastımız :hükümetsel, politik, dini veya entelektüel olmadığı aynı zamanda herhangi bir tarikat, mezhep, milliyet veya ırka ait olmadığıdır.
Fakat tarafsızlık, bağımsızlık ve ayrımcılık yapmama ilkelerini benimser.

Was this article helpful to you?