Platform fikri
Platform, tüm tarafların iletişim kurmasını ve etkileşimde bulunmasını sağlar. Böylece taraflar arasında sosyal bir iletişim aracı olma misyonunu üstlenir.
Bireylerin karakterlerini inşa etmelerine, becerilerini geliştirmelerine ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur.
Platform kazan-kazan prensibine dayanmaktadır. Bu tüm taraflara (bireylere veya kurumlara) daha fazla fayda sağlamak için ortaklığı sürdürmek ve güçlendirmek için güçlü bir teşvik sağlayan en başarılı yöntemlerden biridir.
Yukarıdakilere ek olarak, platform ticari ve hizmet şirketleriyle de anlaşma sağlayarak, hizmet ve ürünlerinde gönüllülere ücretsiz hizmet ve belirli indirimler sunarak hem gönüllülüğü teşvik edecek hem de kendi tanıtımlarını yapma olanağı bulacaklar.
Bütün bunlar platform geliştiricilerinin, tüm tarafların ortak çıkarlara ulaşmalarına yardımcı olan etkileşimli bir teknoloji sisteminin başlatmalarına olanak tanımıştır.

Was this article helpful to you?