Bevol puanları gönüllülerin misyonlarını yerine getirdiklerinde misyonun puanına göre kazanmış oldukları puanlardır.

Was this article helpful to you?