Bevol platformun her bir misyon için eşdeğer puanlar hesaplanır, bu hesaplamada bir dizi kritere dayanmaktadır:

Misyonun değerlendirilmesi için kriterler: misyonun zorluk seviyesi, zaman ve tarih, uygulama için gerekli süre, yararlanıcıların sayısı, misyonerlerin bir grup veya birey olup olmadığı.
Gönüllü Taahhüdü: Kurumun misyonu takip etmek amacıyla misyon süresince her gün doldurmuş olduğu ‘misyon takvimi ‘ göz önüne alınarak gönüllünün misyonun son gününe kadar olan bağlılığına bakılır.
Gönüllünün performansını değerlendirmesi: Misyonu gerçekleştiren kurum tarafından misyonda gönüllünün performansı ile ilgili bir dizi soruyu cevaplanır ,

Was this article helpful to you?