Her yaştan, her milletten, her mesleketen gönüllü olmak isteyen herkes Birleşmiş Milletler Gönüllülük esaslarına göre istediği biçim de , yerde, alanda ve zaman da gönüllü olabilir.

Was this article helpful to you?