Sıkça Sorulan Sorular

Bevol Platformu Nedir?

Bevol, gönüllülüğün kültürünü yaymak, tüm toplumlarda sosyal sorumluluğun performansını arttırmak için motive edici araçlar kullanarak gönüllülüğü teşvik eder. Aynı zamanda asil insani     değerleri pekiştirmek, tüm toplumlarda barış ve kalkınmayı sağlamak için yenilikçi, modern teknolojik bir sistem aracılığıyla gönüllü ve aktör taraflar arasında bağlantı mekanizması kuran benzeri görülmemiş, bağımsız, uluslararası bir platformdur.

Platform fikri nedir?

Platform fikri
Platform, tüm tarafların iletişim kurmasını ve etkileşimde bulunmasını sağlar. Böylece  taraflar arasında sosyal bir iletişim aracı olma misyonunu üstlenir.
Bireylerin karakterlerini inşa etmelerine, becerilerini geliştirmelerine ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur.
Platform kazan-kazan prensibine dayanmaktadır. Bu tüm taraflara (bireylere veya kurumlara) daha fazla fayda sağlamak için ortaklığı sürdürmek ve güçlendirmek için güçlü bir teşvik sağlayan en başarılı yöntemlerden biridir.
Yukarıdakilere ek olarak, platform ticari ve hizmet şirketleriyle de anlaşma sağlayarak, hizmet ve ürünlerinde gönüllülere ücretsiz hizmet ve belirli indirimler sunarak hem gönüllülüğü teşvik edecek hem de kendi tanıtımlarını yapma olanağı bulacaklar.
Bütün bunlar platform geliştiricilerinin, tüm tarafların ortak çıkarlara ulaşmalarına yardımcı olan etkileşimli bir teknoloji sisteminin başlatmalarına olanak tanımıştır.

Platform hedefleri nelerdir?

Dünyada gönüllü sektörünün düzenlenmesi ve tüm toplumlar üzerindeki sosyal etkilerinin en üst düzeye çıkarılması.
Tüm kurumlar, özel ve devlet kurumları, üniversiteler, enstitüler ve gönüllü ekipler tarafından sunulan  gönüllülük fırsatları ile gönüllü olmak isteyen bireyleri ve grupları birbirine bağlamak.
Dünya çapında tüm gönüllü çalışmaları için kapsamlı elektronik veritabanı oluşturma
Gençlere yeteneklerini ve zamanlarını en iyi şekilde geçirmelerini temel alarak uygun fırsatlara erişimlerini sağlama
Dünya çapında gönüllü  çalışma saatlerinin belgelenmesi.
Gönüllü olmak isteyenlerin yeteneklerini kullanmaları  için uygun rehberlik yapma

Platformun gönüllülere sunduğu faydalar neler?

Uygun ve çeşitli gönüllü fırsatları bulmak için akredite bir platforma katılma
Her gönüllü için en uygun gönüllü fırsatlara erişim
Bireyin menfaatleri, deneyimleri, zamanı ve ikamet yeri için en uygun alanı seçme fırsatı
Gönüllünün kişisel günlüğünü oluşturma fırsatı
En İyi Gönüllü Ödülü'ne aday olma
Gönüllü çalışma konusunda sürekli eğitim ve farkındalık sağlama
Gönüllüler için gönüllü saatlerini kayıt altına alarak belgelemek.
Uluslararası bir gönüllü kartı edinme
Platformdaki ortak şirketlerden indirimler ve ücretsiz ürünlerin yanı sıra ücretsiz kurslara, çeşitli üniversite hibelerine erişim

Platformun gönüllü ekiplere sağladığı avantajlar neler ?

Uygun ve çeşitli gönüllü fırsatları bulmak için uluslararası akredite edilmiş bir platforma katılma
Gönüllü saatleri kaytı etmek ve belgelemek
Gönüllü çalışma ve çeşitli hizmet projeleri yürütmek için en fazla sayıda seçkin gönüllüye ulaşmak
Çağrı merkezleri ve müşteri  hizmetlerinden yararlanma
Gönüllü projelerin ve inisiyatiflerin tanıtımına katkıda bulunmak
En iyi yenilikçi gönüllü projelerinin ödülüne aday olma fırsatı.
Çeşitli gönüllü faaliyetlere katılmak için verilecek gerekli fonlar için  prosedürleri kolaylaştırmak

Platformun kurumlara faydaları nelerdir?

Gönüllü misyonlarını yürütmek için gereken gönüllü sayısına ulaşmak amacıyla akredite edilmiş bir platforma katılma
Gönüllü misyonlarını yürütmek için uzmanlaşmış ve uygun sayıda gönüllüye ulaşmak
Gönüllü fırsatların ve organizasyon projelerinin teşvik edilmesi
Katılım sağlanan etkinliklerin onaylanmış raporlarının kurumlara verilmesi ,
En iyi yenilikçi gönüllü projelerinin ödülüne aday olma fırsatı
Platformdaki gönüllü veri tabanı aracılığıyla kalifiye personele erişim
Platform aracılığıyla gönüllü yönetiminde eğitim ve kapasite geliştirmeye erişim
İdari giderlerin azaltılmasına yönelik  kurumsal sermayenin verimliliğini artırma fırsatı
Sosyal sorumluluk alanındaki rollerinde performanslarını artırmak için yardımcı kurumların olması

While you’re thinking “I require someone to write my essay,” you’re not alone. Students are https://www.canyon-news.com/best-essay-writing-services-a-quick-solution-to-your-academic-problems/144094 under more pressure than ever and are burning the midnight oil. While some university writers are able to write an essay of high quality, many advanced degree holders aren’t willing to do the work for pennies. It isn’t easy to get help at the university level if you are having difficulty writing.